มอดูล:Category handler/blacklist

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This module contains the blacklist used by [[Module:Category handler]].
-- Pages that match Lua patterns in this list will not be categorised unless
-- categorisation is explicitly requested.

return {
  '^Main Page$', -- don't categorise the main page.
 
  -- Don't categorise the following pages or their subpages.
  -- "%f[/\0]" matches if the next character is "/" or the end of the string.
  '^Wikipedia:Cascade%-protected items%f[/\0]',
  '^User:UBX%f[/\0]', -- The userbox "template" space.
  '^User talk:UBX%f[/\0]',
  '^วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้%f[/\0]', -- ตัวอย่างกล่องผู้ใช้

  -- Don't categorise subpages of these pages, but allow
  -- categorisation of the base page.
  '^Wikipedia:Template messages/.*$',


  '/[aA]rchive', -- Don't categorise archives.
  '/กรุ',
  '/กรุ .*', -- กรุ 1, กรุ 15, กรุ ฮกหด, ฯลฯ
  '^หน้าหลัก$' -- ไม่จัดหน้าหลัก,

}