มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
Webster University (Thailand)
Webster University Logo.svg
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์

มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540[1][2] โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรีย, เบอร์มิวดา, จีน, อังกฤษ, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย สำหรับในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ศูนย์ชะอำ

โดยมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ต้นสังกัดตั้งอยู่ที่เมือง เวบสเตอร์โกรฟซ์ (ชานเมืองเซ็นต์หลุยส์) ในรัฐมิสซูรี

หลักสูตร[แก้]

 • ภาควิชาธุรกิจและการจัดการ (Business and Management Department)
  • ระดับปริญญาตรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelors of Business Administration (BBA))
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สาขาการจัดการ (BA Management)
    • สาขาการจัดการ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ (BA Management with an emphasis in International Business)
  • ระดับปริญญาโท
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (MA International Business)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Masters in Business Administration)
 • ภาควิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communications Department)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขา Advertising and Marketing Communications
   • สาขา Media Communications
   • สาขา Public Relations
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขา Media Communications
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Department)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BS Computer Science)
   • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BS Computer Science with an emphasis in Information Management)
 • ภาควิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Arts and Science Department)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (BA International Relations)
   • สาขาจิตวิทยา (BA Psychology)
  • ประกาศนียบัตรพุทธศึกษา (Buddhist Studies Certificate Program (Inter-disciplinary))
  • English as a Second Language (ESL)
  • General Education

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]