มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ
長岡技術科学大学 / Nagaoka University of Technology (NUT)
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ
ชื่อย่อNUT / 長岡技大
คติพจน์Vitality, Originality and Services
สถาปนาพ.ศ. 2519
ประเภทมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (รัฐ)
ที่ตั้งนางาโอกะ, นีงาตะ, ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์http://www.nagaokaut.ac.jp
อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย
ฤดูใบไม้ผลิในมหาวิทยาลัย
ฤดูใบไม้ร่วงในมหาวิทยาลัย
ฤดูหนาวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ (ญี่ปุ่น: 長岡技術科学大学 โรมาจิNagaoka Gijutsu Kagaku Daigaku; อังกฤษ: Nagaoka University of Technology), หรือเรียกย่อว่า "นางาโอกะกิได (長岡技大)", หรือ "กิกาได (技科大)" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2519 ณ เมืองนางาโอกะ จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยที่เน้นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ (อีกหนึ่งแห่งคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโยฮาชิ เมืองโทโยฮาชิ จังหวัดไอจิ) เปิดรับนักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือเรียกว่า "โคเซง (高専) ย่อมาจาก 高等専門学校; kōtō-senmon-gakkō)" นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จะต้องเข้าฝึกงานเป็นเวลา 5 เดือนกับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ นักศึกษาที่จบการศึกษามีอัตราการจ้างงานที่สูง

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะ[แก้]

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมระบบสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมชีวภาพ
  • การจัดการและวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรปริญญาโท
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมระบบสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมชีวภาพ
  • การจัดการและวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
 • หลักสูตรปริญญาเอก
  • วิทยาการสารสนเทศและวิศวกรรมควบคุม
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพผสมผสานและเทคโนโลยี (Integrated Bioscience and Technology)

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการเทคโนโลยี[แก้]

 • หลักสูตรวิชาชีพ
  • ระบบความปลอดภัย

โครงการวิจัย[แก้]

 • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 (หรือ COE) สนับสนุนโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือ MEXT) รัฐบาลญี่ปุ่น
  • Creation of Hybridized Materials with Super-Functions and Formation of International Research & Education Center (ระหว่างปีพ.ศ. 2545–2549)
  • Global Renaissance by Green Energy Revolution (ระหว่างปีพ.ศ. 2546–2550)
 • โครงการสนับสนุนความต้องการด้านการศึกษาร่วมสมัย สนับสนุนโดย MEXT
  • Development of cyclical education that incorporates Geen Technology practices
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคุณภาพสูง สนับสนุนโดย MEXT
  • Practical Meister system of technological education
  • Restructuring of Fundamental Engineering Education based on Universal Design Concept

ความร่วมมือกับประเทศไทย[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะได้ทำบันทึกความเข้าใจให้การสนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยดังนี้[1]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คนไทย[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2554 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต[2]

เว็บไซต์นักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1] (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 ก.ย. 2555) 平成24年5月1日, 国際交流, 学術交流協定, 長岡技術科学大学
 2. [2] หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]