มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุ้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุ้ง (GDUT; จีนตัวย่อ: 广东工业大学; จีนตัวเต็ม: 廣東工業大學; พินอิน: Guǎngdōng Gōngyè Dàxué) เป็นมหาวิทยาลัยของมณฑลกวางตุ้ง โดยมีประวัติความเป็นมาร่วม 50 ปี มีการเรียนหลายระดับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหาร ศิลปศาสตร์ และกฎหมาย ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอกส่วนกลางของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ 729 ถ.ตงเฟิงตะวันออก เมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 4 เขต ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 234.73 เฮกเตอร์ โดยเป็นพื้นที่ของอาคารเรียน 1,611,000ตารางเมตร มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 2,198 คน มีนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งสิ้น 46,000 คนโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 52 วิชาเอกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ในจำนวนนี้มี 51 โปรแกรมที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท) 2โปรแกรมระดับสูงและ 11 โปรแกรมทั่วไปสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 1 สถานีสำหรับผู้สำเร็จปริญญาเอกทำการค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุ้งมีงบประมาณ 367 ล้านหยวนสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก