มหาวิทยาลัยลุนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยลุนด์
คติพจน์Ad utrumque
Prepared for both
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนาค.ศ. 1666
ทุนทรัพย์5.7 พันล้านโครน่าสวีเดน (2009)[1]
อธิการบดีศ.แพร์ อีริคสัน
อาจารย์3,005[2]
เจ้าหน้าที่2,169[2]
ปริญญาตรี21,022 (ปี 2010) [2]
บัณฑิตศึกษา6,711 (ปี 2010)[2]
2,855 (ปี 2010)[2]
ที่ตั้ง
เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน สวีเดน
เว็บไซต์www.lunduniversity.lu.se

มหาวิทยาลัยลุนด์ (สวีเดน: Lunds universitet) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของยุโรป[3][4][5][6][7] เป็นสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย[8][9][10] และมักจะถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยดีเด่น 100 ลำดับแรกของโลกเสมอ [11][12][13][14] มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ มณฑลสแกนเนีย ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน การก่อตั้งมหาวิทยาลัยย้อนกลับไปในยุโรปสมัยกลาง ปีคริสต์ศักราช 1425 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เมืองลุนด์เป็นแห่งแรก และถือว่าเป็นสถาบันการศีกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกในแถบสแกนดิเนเวีย หลังจากนั้น 52 ปีต่อมา ได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยอุปซอลา ที่เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ.1477 และมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ.1479

ในปี ค.ศ.1536 มหาวิทยาลัยลุนด์ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากมณทลทางใต้ของสวีเดนได้ตกเป็นของเดนมาร์ก มหาวิทยาลัยลุนด์ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1666 หลังจากที่สวีเดนได้รับดินแดนส่วนนั้นคืนและได้ทำสัญญาสันติภาพต่อกันในปี ค.ศ.1658 [15]

มหาวิทยาลัยลุนด์ เปิดสอนใน 8 คณะ และมีอีก 2 วิทยาเขตย่อยในเมืองมัลเมอร์ และ เฮลซิงบอร์ย มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 47,266 คน (ปี 2011) [16] มีหลักสูตรทั้งหมด 274 หลักสูตร มหาวิทยาลัยลุนด์เป็นสมาชิกสหพันธ์มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 21 แห่งของยุโรป

อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย สร้างเมื่อปี ค.ศ.1882
อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยลุนด์

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยลุนด์ มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ ห่างจากเมืองมัลเมอ ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ของประเทศสวีเดน 15 กม. ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกน 50 กม. มีอาคารของมหาวิทยาลัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองลุนด์[17] ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ตร.กม. มีสวนสาธารณะกลางเมืองชื่อ ลุนดาร์โกร์ด รอบๆสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย อาคารหอสมุด และศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยลุนด์ มีวิทยาเขตขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองมัลเมอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยดนตรี วิทยาลัยศิลปะ และวิทยาลัยการละคร ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งอยู่ที่เมือง เฮลล์ซิงบอร์ย ซึ่งห่างออกไป 50 กม. มีนักศีกษาอยู่ที่วิทยาเขต เฮลล์ซิงบอร์ยกว่า 3000 คน เป็นที่ตั้งของภาควิชาการบริการการจัดการ และภาควิชาการสื่อสาร

หอสมุด[แก้]

หอสมุดมหาวิทยาลัยลุนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1666 พร้อมกับการสถาปณามหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหอสมุดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1698 สิ่งพิมพ์ในประเทศอย่างน้อยที่สุด 1 ฉบับจะต้องถูกส่งมาที่หอสมุดของมหาวิทยาลัย หอสมุดของมหาวิทยาลัยมีชั้นเก็บหนังสือรวมกันแล้วยาวประมาณ 170,000 เมตร (ปี 2006) มีหนังสือที่ถูกยืมออกในแต่ละปีราว 620,000 เล่ม มีเจ้าหน้าที่ และบรรณารักษ์ ทำงานเต็มเวลากว่า 200 คน มีสาขาของห้องสมุด 33 สาขา และมีห้องอ่านหนังสือกว่า 2600 ห้อง[18]

ศูนย์การแพทย์[แก้]

การเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสคร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาล Skåne University Hospital เป็นศูนย์การแพทย์ การเรียนการสอน ศูนย์วิจัย และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะทาง

องค์กร[แก้]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยลุนด์ เปิดสอนใน 9 คณะ คือ[19]

 • คณะมนุษยศาสตร์และเทววิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการบิน
 • วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยลุนด์มีศูนย์วิจัยมากกว่า 20 แห่ง[20] ยกตัวอย่างเช่น

 • ศูนย์การศึกษาเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยลุนด์
 • ศูนย์ชีวการแพทย์
 • ศูนย์ชีวกลศาสตร์
 • ศูนย์เคมี และวิศวกรรมเคมี
 • ศูนย์ตะวันออกศึกษา และอุษาคเนย์ศึกษา
 • ศูนย์ยุโรปศึกษา
 • ศูนย์วิจัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • ศูนย์นวัตกรรม วิจัย และความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
 • ศูนย์ศึกษาตะวันออกกลางแห่งมหาวิทยาลัยลุนด์
 • ศูนย์การศึกษาโปรตีนระดับโมเลกุล
 • ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
 • ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ความเร่ง รังสีซิงโครตอน และนิเคลียร์ฟิสิกส์ - MAX lab

วิชาการ[แก้]

บริเวณหอพักนักศึกษาเดลฟี่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองลุนด์ เป็นหอพักนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในลุนด์

การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตามหลักสูตร 27,700 คนใน 240 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ 85 หลักสูตร ประมาณ 500 รายวิชาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างชาติ หลายหลักสูตรเปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ ปริญญาโทในหลักสูตรการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครเข้าศึกษามากกว่า 1000 คนต่อปี

งานวิจัย[แก้]

มหาวิทยาลัยลุนด์ มีชื่อเสียงว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย[8] ซึ่งวัดในหมู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปเกี่ยวกับการได้รับการตีพิมพ์ของงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ [21]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยลุนด์ มักจะได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆ ในประเทศสวีเดน รวมถึงในยุโรป และระดับโลก

องค์กรที่วัด ปี อันดับในโลก อันดับในประเทศสวีเดน
Academic Ranking of World Universities[22] 2008 # 97 # 4
THES - QS World University Rankings[23] 2007 # 106 # 2
Newsweek Top 100 Global Universities 2007 # 76 # 1
Wuhan Ranking 2007[24] 2007 # 59 # 1
Times Higher Education[25] 2011-2012 # 80 # 2
Urank - Svensk universitets- och högskoleranking[26] 2009 - # 5*

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Swedish Higher Education Authority (Högskoleverket) – Annual report 2010 (Swedish), page 104" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-10-31. สืบค้นเมื่อ 2012-03-17.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lund University - Facts and Figures 2011
 3. Ranking by Alumni of Nobel Laureates and Fields Medalists
 4. TOP EUROPEAN UNIVERSITIES 2011-2012
 5. World's Best Universities
 6. "University Ranking by Academic Performance". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-16. สืบค้นเมื่อ 2012-03-17.
 7. RANKINGS, FACTS AND FIGURES
 8. 8.0 8.1 Lund University, Sweden เก็บถาวร 2014-09-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Euro Scholars Website
 9. Lund University เก็บถาวร 2016-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, The Solander Program Website
 10. About Lund University
 11. Top 200 Universities, Website of QS Top Universities
 12. Shanghai Jiao Tong University's Academic Ranking of World Universities - 2007 เก็บถาวร 2008-01-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 2006 เก็บถาวร 2007-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 2005 เก็บถาวร 2012-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 13. The Complete List: The Top 100 Global Universities
 14. "The Times Higher Education World University Rankings 2016". Timeshighereducation.co.uk. 30 September 2015. สืบค้นเมื่อ 2016-07-05.
 15. A Brief History of Lund University
 16. http://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/rankings-facts-and-figures/facts-and-figures
 17. - Campus map
 18. Lund University library website, statistics for 2006, http://www.lub.lu.se/om-lub/organisation/lub-i-siffror-2006.html
 19. "Home - Lund University". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 September 2013. สืบค้นเมื่อ 31 May 2015.
 20. Institutes and Research Centres
 21. "Downsizing and specialising: The University Model for the 21st Century" (PDF). Third European report on science & technology indicators 2003. The Community Research and Development Information Service. กุมภาพันธ์ 2004. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2017. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2022.
 22. "ARWU 2008" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-25. สืบค้นเมื่อ 2012-03-18.
 23. QS Top Universities: Top 400 universities
 24. Rccse.whu.edu.cn
 25. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-10. สืบค้นเมื่อ 2012-03-18.
 26. "Urank.se". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-06. สืบค้นเมื่อ 2022-01-31.