มติมหาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มติมหาชน (Public opinion) คือ พฤติกรรมทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย แสดงออกถึงอุดมการณ์ อำนาจอธิปไตยของปวงชน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องเป็นไปในทางสันติไม่เกิดผลร้ายต่อผ้อื่น มติมหาชนเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยรุสโซเป็นผู้ริเริ่มใช้คำนี้ มติมหาชนต่างจากการทำประชาพิจารณ์และประชามติตรงที่ว่า ประชาพิจารณ์และประชามติเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนประเด็นหรือโครงสร้างสาธารณะจะลงมือปฏิบัติ

ดูเพิ่ม[แก้]