ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาองามี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาองามี
ประเทศที่มีการพูดอินเดีย
ภูมิภาครัฐนาคาแลนด์
จำนวนผู้พูด109,000 คน (2540)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
จีน-ทิเบต
รหัสภาษา
ISO 639-2sit
ISO 639-3njm

ภาษาองามี เป็นตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า ใช้พูดในเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีหลายสำเนียง

สัทวิทยา

[แก้]

สำเนียงโกฮีมามีวรรณยุกต์ 4 เสียง (/˥ ˧ ˨ ˩/ หรือ {{IPA|/a̋ á ā à/}) มีสระ 6 เสียง /i e̞ a̠ o u̟ ə̝/ สระประสมมีน้อย

พยัญชนะของสำเนียงโคโนมา
Labial Alveolar Post-
alveolar
Palatal Velar Labio-
velar
Nasal m̥ʰ m n̥ʰ n ɲ̊ʰ ɲ ŋ
Plosive pʰ p b tʰ t d kʰ k ɡ kʷʰ kʷ ɡʷ
Affricate ts
Fricative v s z ʃ ʒ~ʝ x~h
Approximant l̥ʰ l ɻ̊ ɻ ȷ̊ j w̥ w
Phon. allophone
before /ə/
p pfə ~ fə ?[1]
(b) (bvə)[2]
m̥ʰ ɱ̊ʰə
m ɱə
kʷʰ kʰfə
kvə
ɡʷ ɡvə
ɻ ɻ̩ ~ ɚ

ไวยากรณ์/รากศัพท์

[แก้]

ไวยากรณ์และรากศัพท์ของภาษาองามีสามารถเข้าถึงได้ในสำเนียงเตนยิดี และภาษาอังกฤษ แต่ส่วนที่สะสมไว้ก็มีความขัดแย้งในการวิเคราะห์หน่วยเสียงหรือประโยคในภาษา และข้อมูลที่ได้มาจากหลายสำเนียง โดยเฉพาะเอกสารรุ่นเก่า (ประมาณ พ.ศ. 2413 – 2503) ที่รวบรวมโดยมิชชันนารีในศาสนาคริสต์ ซึ่งข้อมูลจะไม่เฉพาะกับสำเนียงใดสำเนียงหนึ่ง สันนิษฐานว่าภาษาองามีเป็นภาษามาตรฐานในบริเวณนาคาแลนด์ ปัจจุบันมีหนังสือวลีองามี-อังกฤษ และพจนานุกรมองามี-อังกฤษ-ฮินดีให้เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต

การรวมรวมเอกสาร

[แก้]

เอกสารภาษาองามีที่สามารถรวบรวมได้มันเป็นเอกสารตีพิมพ์ (นวนิยาย กวีนิพนธ์ และตำรา) เอกสารที่มีการรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่มักเป็นเอกสารทางศาสนาคริสต์ที่เขียนด้วยสำเนียงเตนยิดี ไบเบิลที่สมบูรณ์แบบที่เขียนด้วยสำเนียงเตนยิดี ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2513 อย่างไรก็ตาม เฉพาะบทแปลไบเบิลภาค Genesis ที่ได้แสดงทางอินเทอร์เน็ตในโครงการโรเซ็ตตา แหล่งเอกสารที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งคือนิทานพื้นบ้าน รวมทั้งเพลงพื้นบ้านที่เขียนด้วยสำเนียงเตนยิดี เพลงภาษาองามีสำหรับใช้ในศาสนาคริสต์แต่งขึ้นในชุมชนในโบสถ์ เอกสารขนาดใหญ่ที่เขียนด้วยสำเนียงเตนยิดี คือตำราเรียนในโรงเรียนโกฮีมาและมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

[แก้]
  1. Blankenship states that [f] is an allophone of /p/. However, in the text only [pf] is found. It is not clear if these are in free variation, or if one is perhaps an allophone of /pʰ/.
  2. ในสำเนียงโกฮีมา ไม่พบในโคโนมา