ภาษาต่างดาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาการภาษาต่างดาวที่เกิดขึ้น เมื่อแสดงผลบทความ "ภาษาไทย" โดยใช้ชุดรหัสอักขระ ISO-8859-1 แทน UTF-8

ภาษาต่างดาว (ญี่ปุ่น: 文字化けโรมาจิmojibakeทับศัพท์: โมจิบาเกะ) หมายถึง อาการซึ่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตั้งค่ารหัสอักขระที่ไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ใช้เห็นข้อความที่อ่านไม่ออกและมักจะเห็นเป็นอักษรแปลกตาที่มาจากภาษาอื่น จึงเรียกอาการนี้กันทั่วไปว่าภาษาต่างดาว

อาการนี้มักเกิดจากการเปิดแฟ้มเอกสารที่ไม่ได้ระบุชุดรหัสอักขระไว้, ระบุไว้ผิด, หรือชุดรหัสอักขระที่ใช้ในแฟ้มนั้น ๆ ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ ทำให้ชุดอักขระมาตรฐานของระบบถูกใช้แทน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับชุดอักขระที่แฟ้มนั้นใช้จริง ๆ

เช่น แฟ้มข้อมูลที่มีคำว่า "ภาษาไทย" ที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐานมอก.620 เมื่อนำไปแสดงบนซอฟต์แวร์ตะวันตกที่ไม่ได้รองรับภาษาไทย จะใช้ชุดอักขระรหัส ISO-8859-1 แสดงผล ทำให้เห็นข้อความเป็น "ÀÒÉÒä·Â" หรือแฟ้มข้อมูลที่มีคำว่า "ภาษาไทย" ที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐาน UTF-8 เมื่อนำมาแสดงบนซอฟต์แวร์ไทยที่ใช้การเข้ารหัส มอก.620 จะแสดงผลเป็น "เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข"