ภาษาตรีว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาตรีว
ประเทศที่มีการพูดเมืองด๊ากจึง แขวงเซกองประเทศลาว
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการไม่มี
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาตรีวอยู่ในภาษากลุ่มกะตู มีผู้พูดอยู่ในเมืองด๊ากจึง แขวงเซกอง ประเทศลาว ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้พูดภาษากลุ่มบะห์นาริกเป็นส่วนใหญ่ พยัญชนะต้นมี 19 เสียง ตัวสะกดมี 17 เสียง สระมี 24 เสียง

อ้างอิง[แก้]

  • ธีระพันธ์ ล.ทองคำ. ภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงเซกอง ลาวใต้: ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยและและพัฒนา. กทม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.