ข้ามไปเนื้อหา

ภาวะพร่องออกซิเจน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาวะพร่องออกซิเจน
(Hypoxia)
ชื่ออื่นHypoxiation, lack of, low blood oxygen, oxygen starvation
Cyanosis of the hand in an elderly person with low oxygen saturation
สาขาวิชาPulmonology, toxicology
อาการCyanosis, numbness or pins and needles feeling of the extremities
ภาวะแทรกซ้อนGangrene, necrosis
ปัจจัยเสี่ยงDiabetes, coronary artery disease, heart attack, stroke, embolism, thrombosis, deep-vein thrombosis, tobacco smoking

ภาวะพร่องออกซิเจน (อังกฤษ: hypoxia) คือภาวะที่เนื้อเยื่อบางส่วนหรือทั้งหมดของร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจพบทั่วร่างกายหรือเฉพาะบางบริเวณของร่างกายก็ได้ โดยทั่วไปแล้วเกิดจากโรคต่างๆ แต่บางครั้งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติ เช่น ในระหว่างการฝึกหายใจช้า หรือการออกกำลังกายหนักๆ เป็นต้น

ภาวะพร่องออกซิเจนต่างจากภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย (hypoxemia) โดยภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อยสามารถทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ แต่ภาวะพร่องออกซิเจนก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนจากโลหิตจาง ภาวะเช่นนี้ในน้ำเลือดอาจมีปริมาณออกซิเจนเป็นปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ก็ขนส่งออกซิเจนเต็มที่ตามปกติ แต่ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าความต้องการ เนื่องจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงมีน้อย เป็นต้น

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
การจำแนกโรค