ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ของแสง เป็นศาสตร์ของฟิสิกส์ที่ศึกษา คุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ แสง เช่น การแทรกสอด และ การเลี้ยวเบนของแสง ปฏิกิริยาระหว่างแสง กับ อะตอม สถิติทางควอนตัมของแสง

ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ สามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 2 แขนง ขึ้นกับวิธีที่ใช้อธิบาย คือ

  • ทัศนศาสตร์ หรือ ทัศนศาสตร์ดั้งเดิม (optics หรือ classical optics)
  • ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม (quantum optics)