ฟังก์ชันไดแกมมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันไดแกมมา (อังกฤษ: digamma function) คือฟังก์ชันที่นิยามว่าเป็นอนุพันธ์ลอการิทึม (logarithmic derivative) ของฟังก์ชันแกมมา กล่าวคือ

\psi (x) =\frac{d}{dx} \ln{\Gamma (x)}= \frac{\Gamma' (x)}{\Gamma (x)}

ซึ่งฟังก์ชันไดแกมมา เป็นฟังก์ชันโพลีแกมมา (polygamma function) อันดับที่ 1