ฟังก์ชันอีตาของดิริชเลต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันอีตาของดิริชเลต์ นิยามโดย

\eta (s) = \left (1-2^{1-s}\right) \zeta (s)

เมื่อ ζ เป็นฟังก์ชันซีตาของรีมันน์