ข้ามไปเนื้อหา

พูดคุย:ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
เพิ่มหัวข้อ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ผลงานอาจารย์ ดร.ไขศรี[แก้]

  • พ.ศ. 2548

- บทความทางวิชาการ วาทกรรมของเมืองผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บทความทางวิชาการ Planning a Deep island;Introducing Space Syntax to an Urban Planning Process for Phuket, Thailand,(ร่วมกับ ดร.อภิรดี เกษมศุข)in Proceedings of the 5th Space Syntax Symposium, Delft, The Netherlands

- บทความ เอะอะอะไรก็ space อาษา. วารสารของสมาคมสถาปนิกสยาม ฉบับที่ 08 / 09:41 [1]

  • พ.ศ. 2547

- บทความสรุปงานวิจัย Isaan Dead Space Society: The Disurbanity of Tung Srimuang, Udon Thani and its Regeneration through Space Syntax Application(K.Paksukcharern, A.Kasemsook, R.Suvanajata) ในเอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ สถาปัตย์ปาฐะ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

  • พ.ศ. 2546

- บทความทางวิชาการ Dead Space Society ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ สาระศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

- บทความทางวิชาการเรื่อง Men, Trains and Automobiles, The Urban Redevelopment at Transport Nodes, Case Studies in London ในเอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ Pedestrian Streets มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Research abstract: Nodes and Places, the spatial analysis of railway terminus areas in central London, in Proceedings of the 4th Space Syntax Symposium, London, England

  • พ.ศ. 2541

- Space Syntax: บทพิสูจน์สัตยาบันสถาปนิก อาษา. วารสารของสมาคมสถาปนิกสยาม ฉบับที่ 05:41


ปรึกษา เรื่อง Category[แก้]

ช่วยเติมให้นิดนึงในส่วนของ affiliation ของอาจารย์ค่ะ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ไขศรีน่าจะอยู่ category อาจารย์หรือสถาปนิกมากกว่ากัน --Look-Narm 00:56, 28 เมษายน 2006 (UTC)


ส่วน อาจารย์อนุสรณ์ ไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หรือสถาปนิก มากกว่ากัน ส่วนตัวคิดว่า อ.ดร.ไขศรี น่าจะอยู่ในกลุ่มอาจารย์ ส่วน อ.อนุสรณ์เป็นสถาปนิก นะคะ --Look-Narm 15:44, 4 พฤษภาคม 2006 (UTC)