พูดคุย:โรงเรียนสมุทรปราการ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  PortalTH onlylogo.png โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนสมุทรปราการ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  School.svg โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสถานศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนสมุทรปราการ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  Sciences humaines.svg โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนสมุทรปราการ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  เสนอข้อปรับปรุง[แก้]

  • ควรเพิ่มเนื้อหา รูปภาพสักนิดนะครับ จึงจะปรับเป็นบทความระดับพอใช้--^^" Wittaya.kitka 13:28, 30 กันยายน 2554 (ICT)

  ตามหลักในวิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา ถือว่าครบในส่วนของเนื้อหาที่ควรมีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อพัฒนาบทความได้ด้วยตนเองเลยครับ --N.M. | พูดคุย 13:58, 30 กันยายน 2554 (ICT)

  เสนอแก้ไข[แก้]

  ในบทความ โรงเรียนสมุทรปราการ มีจุดที่ควรแก้ไขหลายส่วน ได้แก่

  • บทความต้องการอ้างอิง บางข้อมูลไม่ทราบว่าเท็จจริงหรือไม่ (ข้อมูลที่อ้างอิงไม่จำเป็นต้องมาจากอินเทอร์เน็ต อาจอ้างจากหนังสือ และใส่ชื่อหนังสือ-เลขหน้า-วันสืบค้นให้เรียบร้อยแทนได้) (ได้ลบหรือแก้ไข้แล้วนะครับ)
  • ไม่ใส่ลิงค์ที่เป็นโฆษณาเช่น "ประชาสัมพันธ์ -https://www.youtube.com/watch?v=gR9HEx9_hOQ" และรวมถึงเนื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาลงในวิกิพีเดีย
  • การใช้ตัวเลขไทยกับเลขอารบิก เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวและเป็นทางการ ขอให้ปรับไปใช้เลขอารบิกแทน
  • ประโยคหรือกลุ่มคำ จากเท่าที่ดูพบว่ามีจำนวนมากที่ไม่เว้นวรรคให้ชัดเจน ควรเว้นวรรคบ้าง
  • เช็คการสะกดคำ เพราะมีผิดอยู่ในหลายประโยค
  • เนื้อหาส่วน "สถานที่" ไม่ค่อยมีความสำคัญเพราะมีกันทั่วๆไปทุกโรงเรียน ควรลบออก
  • ควรเปลี่ยนการเขียนจากลิสต์ย่อยๆ ให้มาเป็นย่อหน้าแทน

  --Supanut Arunoprayote (พูดคุย) 1:37, 14 ตุลาคม 2558 (ICT)

  เสนอส่วนที่แก้ไขแล้ว[แก้]

  ทั้งนี้ถ้าอยากให้มีการแก้ไขอะไรต่างๆในบทความ โรงเรียนสมุทรปราการ นี้สามารถเขียนคำติชมที่ลิสต์ "เสนอการแก้ไข" ได้เลยนะครับ

  • ควรเพิ่มเนื้อหา รูปภาพสักนิดนะครับ จึงจะปรับเป็นบทความระดับพอใช้(จากข้อนี้ผมได้เพิ่มรูปภาพไปเป็นจำนวนหนึ่งมี่คงจะเพียงพอต่อข้อมูลของหน้านี้แล้วนะครับ)
  • บทความต้องการอ้างอิง บางข้อมูลไม่ทราบว่าเท็จจริงหรือไม่ (ข้อมูลที่อ้างอิงไม่จำเป็นต้องมาจากอินเทอร์เน็ต อาจอ้างจากหนังสือ และใส่ชื่อหนังสือ-เลขหน้า-วันสืบค้นให้เรียบร้อยแทนได้) (ได้ลบหรือแก้ไขแล้วนะครับ)
  • ไม่ใส่ลิงค์ที่เป็นโฆษณาเช่น "ประชาสัมพันธ์ -https://www.youtube.com/watch?v=gR9HEx9_hOQ" และรวมถึงเนื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาลงในวิกิพีเดีย (ได้ลบหรือแก้ไขแล้วนะครับ)
  • การใช้ตัวเลขไทยกับเลขอารบิก เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวและเป็นทางการ ขอให้ปรับไปใช้เลขอารบิกแทน (ได้ลบหรือแก้ไขแล้วนะครับ)
  • ประโยคหรือกลุ่มคำ จากเท่าที่ดูพบว่ามีจำนวนมากที่ไม่เว้นวรรคให้ชัดเจน ควรเว้นวรรคบ้าง (ได้ลบหรือแก้ไขแล้วนะครับ)
  • เนื้อหาส่วน "สถานที่" ไม่ค่อยมีความสำคัญเพราะมีกันทั่วๆไปทุกโรงเรียน ควรลบออก (ได้ลบหรือแก้ไขแล้วนะครับ)
  • ควรเปลี่ยนการเขียนจากลิสต์ย่อยๆ ให้มาเป็นย่อหน้าแทน (ได้มีการแก้ไขแล้วนะครับจาก14ลิสต์)
  • เช็คการสะกดคำ เพราะมีผิดอยู่ในหลายประโยค (อันนี้ได้มีการปรับเปลียนและแก้ไขบางแล้วนะครับ)

  --EZBELLA (พูดคุยEZBELLA) 0:43, 12 พฤษภาคม 2559 (ICT)

  ไฟล์ตราโรงเรียน[แก้]

  ให้ผู้เขียนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปของตราโรงเรียนที่ ไฟล์:ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ.gif ไม่ใช้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 27.145.130.127 (พูดคุย | ตรวจ) 00:53, 14 เมษายน 2560 (ICT)

  ขอเพิ่มระดับเป็นบทความระดับดี[แก้]

  เนื่องจากบทความโรงเรียนสมุทรปราการมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสมจึงขอเพิ่มระดับเป็นบทความระดับดีตามหลักในวิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา

  --EZBELLA (พูดคุยEZBELLA) 0:43, 17 เมษายน 2560 (ICT)