พูดคุย:หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หนังสือต้องห้าม[แก้]

ทราบว่ามีหนังสือหลายเล่มในรายชื่อ เคยเป็น "หนังสือต้องห้าม" มาก่อน น่าจะใส่ข้อมูลตรงนี้ประกอบไปด้วย

รายชื่อ[แก้]

คณะกรรมการชี้ทิศทาง ดร.เจตนา นาควัชระ, คำสิงห์ ศรีนอก, ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล, นิตยา มาศะวิสุทธิ์, อำพล สุวรรณธาดา รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยน่าควรอ่าน

ประเภทบันเทิงคดี (FICTION) ก. กวีนิพนธ์และบทละคร 1. ประชุมโคลงโลกนิติ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 2. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง 3. นิราศหนองคาย - หลวงพัฒนพงศ์ภักดี 4. สามัคคีเภทคำฉันท์ - ชิต บุรทัต 5. มัทนะพาธา - พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 6. โคลงกลอนของครูเทพ - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 7. บทละครเรื่องพระลอ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 8. ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี 9. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. - นายผี 10. บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี 11. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ - จิตร ภูมิศักดิ์ 12. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย - ทวีปวร 13. กวีนิพนธ์ - อังคาร กัลยาณพงศ์ 14. ขอบกรุง - ราช รังรอง 15. เพียงความเคลื่อนไหว - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข. นิยาย 16. ละครแห่งชีวิต - ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ 17. กามนิต - เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป 18. ดำรงประเทศ - เวทางค์ 19. ผู้ชนะสิบทิศ - ยาขอบ 20. หนึ่งในร้อย - ดอกไม้สด 21. บางระจัน - ไม้ เมืองเดิม 22. หญิงคนชั่ว - ก. สุรางคนางค์ 23. พล นิกร กิมหงวน - ป. อินทรปาลิต 24. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง - สด กูรมะโรหิต 25. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี - ร.จันทพิมพะ 26. เมืองนิมิตร - ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ 27. แม่สายสะอื้น - อ. ไชยวรศิลป์ 28. พัทยา - ดาวหาง 29. แผ่นดินนี้ของใคร - ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ 30. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร - แย้ม ประพัฒน์ทอง 31. ปีศาจ - เสนีย์ เสาวพงศ์ 32. สี่แผ่นดิน - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 33. ทุ่งมหาราช - มาลัย ชูพินิจ 34. แลไปข้างหน้า - ศรีบูรพา 35. เสเพลบอยชาวไร่ - รงค์ วงษ์สวรรค์ 36. จดหมายจากเมืองไทย - โบตั๋น 37. เขาชื่อกานต์ - สุวรรณี สุคนธา 38. สร้างชีวิต - หลวงวิจิตรวาทการ 39. ตะวันตกดิน - กฤษณา อโศกสิน 40. สร้อยทอง - นิมิตร ภูมิถาวร 41. พิราบแดง - สุวัฒน์ วรดิลก 42. ลูกอีสาน - คำพูน บุญทวี

ค. เรื่องสั้น 43. นิทานเวตาล - น.ม.ส. 44. จับตาย : รวมเรื่องเอก - มนัส จรรยงค์ 45. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน) - ป. บูรณปกรณ์ 46. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ 47. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของถนอม มหาเปารยะ 48. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ - จันตรี ศิริบุญรอด 49. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ อิศรา อมันตกุล 50. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ - อาจินต์ ปัญจพรรค์ 51. ฟ้าบ่กั้น - ลาว คำหอม 52. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า เพื่อนเก่า” - เสนอ อินทรสุขศรี 53. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ - ฮิวเมอร์ริสต์ 54. ฉันจึงมาหาความหมาย - วิทยากร เชียงกูล 55. คนบนต้นไม้ - นิคม รายวา

ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)

ก. ประวัติศาสตร์ 56. ประวัติกฎหมายไทย - ร. แลงกาต์ 57. นิทานโบราณคดี - สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 58. โฉมหน้าศักดินาไทย - จิตร ภูมิศักดิ์ 59. กบฏ ร.ศ. 130 - เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์ 60. เจ้าชีวิต - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ 61. ศาลไทยในอดีต - ประยุทธ สิทธิพันธ์ 62. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม - ชัย เรืองศิลป์ 63. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325 - 2416 - ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

ข. การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์ 64. ทรัพยศาสตร์ - พระยาสุริยานุวัตร 65. เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 - กุหลาบ สายประดิษฐ์ 66. ความเป็นอนิจจังของสังคม - ปรีดี พนมยงค์ 67. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก - เดือน บุนนาค 68. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร - สนิท เจริญรัฐ 69. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง - ดิเรก ชัยนาม 70. สันติประชาธรรม - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 71. ห้าปีปริทัศน์ - ส. ศิวรักษ์ 72. วันมหาปิติ” วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516 - องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์ 73. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ - วิทย์ ศิวะศิริยานนท์ 74. ประติมากรรมไทย - ศิลป พีระศรี 75. วรรณสาส์นสำนึก - สุภา ศิริมานนท์ 76. วิทยาวรรณกรรม - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 77. ความงามของศิลปไทย - น. ณ ปากน้ำ 78. ภาษากฎหมายไทย - ธานินทร์ กรัยวิเชียร 79. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี - เจตนา นาควัชระ และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 80. แสงอรุณ 2 - แสงอรุณ รัตกสิกร

ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม 81. พระราชพิธีสิบสองเดือน - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 82. สาส์นสมเด็จ - สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 83. 30 ชาติในเชียงราย - บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 84. เทียนวรรณ - สงบ สุริยินทร์ 85. กาเลหม่านไต - บรรจบ พันธุเมธา 86. นิทานชาวไร่ - น.อ.สวัสดิ์ จันทนี 87. ภารตวิทยา - กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 88. ฟื้นความหลัง - พระยาอนุมานราชธน 89. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ - จิตร ภูมิศักดิ์ 90. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร - หม่อมศรีพรหมา กฤดากร 91. 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า - กาญจนาคพันธ์

จ. ศาสนา, ปรัชญา 92. พระประวัติตรัสเล่า - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 93. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน - สุชีพ ปุญญานุภาพ 94. ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ 95. พุทธธรรม - พระธรรมปิฎก 96. อิทัปปัจจยตา - พุทธทาสภิกขุ

ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ 97. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ - เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ 98. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ - คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ 5 99. ธรรมชาตินานาสัตว์ - บุญส่ง เลขะกุล 100. ขบวนการแก้จน - ประยูร จรรยาวงษ์