พูดคุย:สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

น่าจะเป็น "สิงห์ไพล"

จาก http://www.phrae.mju.ac.th/cirriculum/politics/pvp.html

"ด้วยความที่ “ สิงห์ ” ลูกแม่โจ้ จะต้องมีสีประจำสาขาวิชาตามธรรมเนียมปฏิบัติของแวดวงนักปกครอง อันจะเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจของทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดตัดสินใจ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ได้กรุณาเลือกสีที่เหมาะสมให้กับสาขาวิชารัฐศาสตร์ คือ “ สีไพล ” โดยได้กรุณาอธิบายว่า “ สีไพล ” เกิดจากการผสมของสีเขียวขาวเหลือง ทำให้ได้สีที่มีโทนไปทาง “ เหลือง อมเขียว ” อันเป็นสีเดียวกับแป้งมงคลที่ใช้เจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ในรุ่งเช้าของวัน “ คลอด ” ซึ่ง บรรดาคณาจารย์ พี่ศิษย์เก่า ต่างก็จะใช้แป้งที่มีสีโทน “ เหลืองอมเขียว ” หรือ “ สีไพล ” เจิมที่หน้าผากของนักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่ง ลูกแม่โจ้ทุกคนต่างถือว่าเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งยัง เป็นการรับน้องใหม่เข้าสู่วงสังคมของมหาวิทยาลัยนี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นเอง"

รบกวนตรวจสอบ พร้อมอ้างอิง --ธวัชชัย 01:20, 14 กันยายน 2006 (UTC)


น่าจะเป็น "สิงห์ไพร"

จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตรง

"ด้วยความที่ “ สิงห์ ” ลูกแม่โจ้ จะต้องมีสีประจำสาขาวิชาตามธรรมเนียมปฏิบัติของแวดวงนักปกครอง อันจะเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจของทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดตัดสินใจ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ได้กรุณาเลือกสีที่เหมาะสมให้กับสาขาวิชารัฐศาสตร์ คือ “ สีไพร ” โดยได้กรุณาอธิบายว่า “ สีไพร ” เกิดจากการผสมของสีเขียวขาวเหลือง ทำให้ได้สีที่มีโทนไปทาง “ เหลือง อมเขียว ” อันเป็นสีเดียวกับแป้งมงคลที่ใช้เจิมหน้าผากนักศึกษาใหม่ในรุ่งเช้าของวัน “ คลอด ” ซึ่ง บรรดาคณาจารย์ พี่ศิษย์เก่า ต่างก็จะใช้แป้งที่มีสีโทน “ เหลืองอมเขียว ” หรือ “ สีไพร ” เจิมที่หน้าผากของนักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่ง ลูกแม่โจ้ทุกคนต่างถือว่าเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งยัง เป็นการรับน้องใหม่เข้าสู่วงสังคมของมหาวิทยาลัยนี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นเอง" ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ได้กล่าวในที่ประชุมแล้วว่าสมควรให้เป็น "สิงห์ไพร" โดยสะกดด้วย ไพร ใช้อักษร ร.เรือ มิใช่ ล.ลิง

รบกวนตรวจสอบ และช่วยประสานงานกับทางมหาวิทยาบัยแม่โจ้ด้วย -- ผู้รับฟังในการประชุม 03:22, 11 ตุลาคม 2006 (UTC)


สรุป มีการเรียนการสอน 2 แห่งก็จริง แต่เรามิใช่แม่โจ้เหมือนกันหรือไง แล้วทำไมเราต้องเอาความแตกต่างตรงที่ ตัวไพร ร.เรือ กับ ไพล ล.ลิงด้วยมาเป็บบรรทัดฐานในการขัดแย้งกันด้วย แล้วพูดถึงตัวสิงห์อีก ทำไมเราต้องแยกกันด้วยว่าจะเอาสิงห์ตัวไหน รูปแบบไหน ทำไมเราต้องแยกกันด้วย เราคือแม่โจ้ เรียนที่ไหนก็คือ แม่โจ้ เหมือนกัน เขียนโดย 58.147.106.160 ย้ายบทความโดย --ScorpianPK 15:10, 11 ตุลาคม 2006 (UTC)

ความหมายของ "ไพร" และ "ไพล"[แก้]

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ได้ระบุถึง ความหมายของ คำว่า

  • ไพร หมายถึง ป่า หรือ ขอบ, ริม, เรียกตอกเส้นกลมๆ ที่อยู่ใต้ขอบกระบุงกระจาดเป็นต้น ว่า ตอกไพร
  • ไพล หมายถึง
    • ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Zingiber cassumunar Roxb. ในวงศ์ Zingiberaceae ต้นและใบคล้ายขิง หัวสีเหลืองอมเขียวใช้ทำยาได้.
    • สีเหลืองอมเขียวอย่างสีหัวไพล เรียกว่า สีไพล

ก็อยากให้นำไปพิจารณาความหมายกันดูนะ ว่า"สิงห์ของรัฐศาสตร์ แม่โจ้" จะใช้ไพร(ล)ตัวไหน ถ้าจะกล่าวว่า สิงห์ไพล มากจากสีเหลืองอมเขียว ก็น่าจะใช้ ล มากกว่านะครับ แต่ถ้าจะอ้างถึงการที่เป็นสิงห์ประจำป่า ก็ใช้ ร --ScorpianPK 08:39, 22 ตุลาคม 2006 (UTC)