พูดคุย:สัตว์มีกระดูกสันหลัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัตว์มีกระดูกสัตว์หลังหมายถึงสัตวืที่ไม่มีโครง ส้ราง มีแต่ ร่าง กาย บาง ชนิด มี กระดูก เล็กๆที่ไม่ใช่กระดูกสันหลัง