พูดคุย:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Crystal kcontrol.svg วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
  ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ประวัติ[แก้]

  ปัจจุบันวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นลูกผสมหรือส่วนหนึ่งของวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วนะครับ ขอให้อ้างอิงจาก Computing Curricula 2005 ของ ACM จะบอกรายละเอียดของ CE, CS, IS, IT, SE หลักสูตรทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเอซีเอ็มครับ ส่วนเรื่องประวัติจริง ๆ อาจจะโยกไปอยู่ในหัวข้อย่อย โดยเฉพาะในเมืองไทยซึ่งคิดว่ามีมานานกว่า ปี 1990 แล้วแน่ๆ ครับ (เจมส์)

  คิดว่าการเริ่มตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์น่าจะมีมาก่อน 1990 นะครับ อย่างในประเทศไทย ก็มีการตั้งภาควิชานี้มาร่วมเกือบสามสิบปีแล้ว ต่างประเทศก็ควรจะมีก่อนเรา

  "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1990" น่าจะหมายความว่า การศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น มีมานานแล้ว แต่ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หรือภาควิชาอื่น ๆ) อยู่ เพิ่งจะมีการแยกออกมาเป็นภาควิชาต่างหากเมื่อต้นคริสต์ทศววรษ 1990 -- bact' คุย 17:31, 22 มกราคม 2006 (UTC)

  จาก en:Computer engineering

  Computer Engineering degrees have been added to a number of schools' degree programs since the early 1990s. Some schools such as Cornell, Duke and Waterloo have integrated computer engineering, along with software engineering, into their electrical engineering departments, while others such as MIT, Harvard, University of Texas at Austin and UMich, to name a few, have chosen to merge electrical engineering and computer science departments instead. While Computer Engineering programs are common among engineering faculties across North America, most universities in Asia such as Tsinghua, HKU and UTokyo choose to offer the electronic engineering program instead. Both computer engineering and electronic engineering programs emphasize both analog and digital circuit design.

  ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็คงเป็นว่า การให้วุฒิที่ชื่อ "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์" (เช่น วศ.บ./วท.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เนี่ย เพิ่งจะมีมาไม่นาน แต่การศึกษาด้านนี้ (พอเรียนจบแล้วได้วุฒิชื่ออื่น เช่น วท.บ.วิทยาการคอมฯ หรือ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) นั้น มีมาก่อนหน้านั้น -- bact' คุย 17:35, 22 มกราคม 2006 (UTC)

  อย่างไรก็ตาม ผมเสนอว่าถ้าความจริงมีการตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก่อน ก็น่าจะปรับให้ตรงนะครับ เพราะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดตั้งเมื่อ 9 มิถุนายน 2518 หรือ 1975 มีบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นแรกเมื่อ ปี 2522 เป็น วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วย เมืองไทยเราตั้งก่อนเราน่าจะเขียนไว้หน่อยก็ดีนะ --aon 08:58, 24 มกราคม 2006 (UTC)

  เอาเลยครับ -- bact' คุย 10:02, 24 มกราคม 2006 (UTC)

  วิชา[แก้]

  ขอปรับออกเรื่องจำนวนวิชาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิชาต่าง ๆ ตามหลักสากล ไม่มีวิชาที่แบ่งเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอกครับ มีวิชามากมายที่ตัววิชาหรือศาสตร์ครอบคลุมทั้งสองด้าน หรือไม่เกี่ยวเลย เช่น คอมพิวเตอร์เนตเวิร์ก อัลกอริทึม ทฤษฎีการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงศาสตร์การคำนวณหรือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computing)หรือแม้แต่ศาสตร์ หรือ ทฤษฎีที่เกิดในวงการคอมพิวเตอร์เองก็มากมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ความคิด กระบวนการ ที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ และ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์อาจจะทำให้เข้าใจผิดครับ การแบ่งแบบแนวคิดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ก็ไม่สามารถทำได้ หรือ เป็นที่เข้าใจผิดตลอดมาทั้งการแบ่ง สาขาทางคอมพิวเตอร์ครับ เช่น ฮาร์ดแวร์ สี่สิบ ซอฟต์แวร์หกสิบครับ

  ส่วนเรื่อง การเกิดของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เคยเขียนไว้เป็นของอเมริกาที่เดียวครับ นานาชาติ ไม่จำเป็นครับ มีทั้งที่เกิดจากสาขาการคำนวณ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า หรือ วิทยาศาสตร์ ก็มีครับ การวิศวกรรมเป็นหลักวิชาการสร้างผลผลิต ซึ่ง แล้วแต่ว่าอยู่ในศาสตร์ใดครับ หาเปเปอร์ประวัติเหล่านี้อ่านได้ ตาม ไอทริปเปิลอีพอทัล หรือ เอซีเอ็ม นะครับ หลาย ๆ ประเทศ ยุโรป เอเชีย ก็ไม่ได้มาจากวิศวไฟฟ้า หรือปัจจุบัน เอซีเอ็มก็ไม่ได้รวมวิศวกรรมไฟฟ้า ไว้เป็นหนึ่งในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ชัดเจนครับ

  เรื่องเนื้อหาวิชา ของ ไอเอส ไอที ฯลฯ ก็ไม่มีครับ ทุกวิชาจัดเป็นศาสตร์ทางคอมพิวติ้ง ซึ่งประกอบเข้ากัน เน้นหนักด้าน การใช้งาน หรือส่วนของเนื้อหาไปแล้วแต่ศาสตร์ ไม่ได้แบ่งว่าเนื้อหาไหนของศาสตร์หรือ วุฒิอะไรครับ (24 Nov 2008)