พูดคุย:วัดปัญญานันทาราม

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ธงพระธรรมจักร
  ธงพระพุทธศาสนาสากล
  วัดปัญญานันทาราม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
  ??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของบทความ ประวัติวัดปัญญานันทาราม ได้อนุญาตให้วัดปัญญานันทารามนำไปเผยแพร่ต่อได้ และได้ระบุที่เว็บไซต์ http://watpanya.wordpress.com/watpanya-by-kung

  ในตอนท้ายของบทความว่าเนื้อหาอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู 
  

  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบที่หน้าอภิปรายของบทความนี้ เมตตา อิศราภรณ์ ผู้เขียนบทความ

  Watpanya 16:49, 27 มิถุนายน 2551
  

  เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ วัดปัญญานันทาราม

  Start a discussion