พูดคุย:มานุษยวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มานุษยวิทยา ไม่ได้มีความหมายถึงความเป็นมาของมนุษย์อย่างเดียวค่ะ แต่ยังหมายรวมถึงวัฒนธรรม สังคม ระบบวิธีคิด ความเชื่อ หรือ สิ่งที่แวดล้อมความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะ


จากการตรวจสอบกับ en:Anthropology แล้วพบว่ามีความไม่สอดคล้องกัน และ ภาษาศาสตร์ จะมีรายละเอียดและแยกจำเพาะมากกว่า (ดู en:Linguistic anthropology) --PaePae 19:15, 17 พ.ย. 2004 (UTC) มานุษยวิทยา เป็นการศึกษารากลึกทางวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นถึงความต่างและความเหมือน และการเกิดขึ้นของความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้นๆ สิ่งที่สำคัญคือการนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาขบคิดและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในที่สุด --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  125.25.105.14 (พูดคุยตรวจ) 12:06, 24 กรกฎาคม 2551 (ICT)