พูดคุย:พระโพธิสัตว์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหายังไม่ถูกต้อง เป็นการรวบรวมทั้งประวัติบุคคล พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ไว้ด้วยกัน ท่านจี้กงและเว่ยหล่างเป็นประวัติพระสงฆ์จีน พระกษิติครรภ์เป็นพระธยานิโพธิสัตว์ พระศากยมุนีและอมิตาภะคือพระพุทธเจ้า ควรจัดหมวดหมู่ใหม่

เคยฟังพระโพธิรักษ์ แห่งสันติโศก อธิบายว่า ก่อนจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ ต้องบรรลุธรรมอย่างเป็นขั้นตอนก่อน เช่น ๑. ต้องถือศีล ห้า ให้ได้ก่อน แล้วไปช่วยคนอื่น ให้ถือศีล ห้า ได้ก็เรียกว่า พระโพธิสัตว์ระดับที่ หนึ่ง เรียกว่า พระโสดาบันโพธิสัตว์ ๒. ต้องถือศีล แปด ให้ได้ก่อน แล้วไปช่วยคนอื่น ให้ถือศีลแปด ได้ก็เรียกว่า พระโพธิสัตว์ระดับที่ สอง เรียกว่า พระสกิทาคามีโพธิสัตว์ ๓. ต้องถือศีล สิบ ให้ได้ก่อน แล้วไปช่วยคนอื่น ให้ถือศีล สิบ ได้ก็เรียกว่า พระโพธิสัตว์ระดับที่ สาม เรียกว่า พระอนาคามีโพธิสัตว์ ๔. ต้องถือศีลนักบวช ให้ได้ก่อน แล้วไปช่วยคนอื่น ให้ถือศีลนักบวช ได้ก็เรียกว่า พระโพธิสัตว์ระดับที่ สี่ เรียกว่า พระอรหันต์โพธิสัตว์ เป็นต้น จากนั้น ยังยินดีบำเพ็ญบารมีเวียนว่ายตายเกิด ต่อไปนับไม่ถ้วย เพื่อขยับฐานะโพธิสัตว์ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จากพระเดิมแท้ ขาวหินฟ้า