พูดคุย:พระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคเธอริน มิดเดิลตัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เสกสมรส อภิเษกสมรส ราชาภิเษกสมรส[แก้]

อยากทราบว่าสามคำนี้ต่างกันยังไง และควรเปลี่ยนชื่อบทความหรือไม่ครับ --~phenoCALYPSE~ 23:00, 20 เมษายน 2554 (ICT)คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๕). ราชาศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ISBN 9749545508. หน้า ๑๕๔.

คำสามัญ ราชาศัพท์ ใช้สำหรับ
แต่งงาน - ราชาภิเษกสมรส
- อภิเษกสมรส
- เสกสมรส
- พระมหากษัตริย์
- พระบรมราชวงศ์
- พระราชวงศ์ทั่วไป
หมายเหตุ
  • "พระบรมวงศ์" (หรือที่ในตารางเรียกว่า "พระบรมราชวงศ์") คือ สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี, สมเด็จเจ้าฟ้า, พระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสหรือธิดาของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ที่ทรงกรม (หน้า ๑๖๖-๑๖๙)
  • ที่เหลือ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ที่ไม่ได้ทรงกรม), พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ไม่ว่าทรงกรมหรือไม่), พระองค์เจ้า (ไม่ว่าทรงกรมหรือไม่) และ หม่อมเจ้า เรียก "พระอนุวงศ์" (หรือที่ในตารางเรียกว่า "พระราชวงศ์ทั่วไป") (หน้า ๑๖๙-๑๗๐)

--Clumsily 22:55, 21 เมษายน 2554 (ICT)

แต่ไม่รู้ว่า หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ ใช้กับเจ้าต่างด้าวด้วยหรือไม่ (เพราะทีกษัตริย์ไทยตาย ให้ใช้ "สวรรคต" ส่วนกษัตริย์ต่างด้าวตาย ให้ใช้ "ทิวงคต" (ดู พูดคุย:ความตาย#คำว่าตายสำหรับบุคคลต่างๆ)
--Clumsily 22:55, 21 เมษายน 2554 (ICT)
งั้นก็ใช้ "อภิเษก" ไว้ก่อนดีไหมครับ เพราะอย่างน้อยเจ้าชายวิลเลียมก็เป็น "พระบรมวงศ์" --Aristitleism 00:51, 25 เมษายน 2554 (ICT)
ผมขอย้อนกลับเป็น "เสกสมรส" เพราะสำนักพระราชวังไทยใช้เช่นนั้นครับ ดูด้านล่างของหน้านี้ ซึ่งว่า

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ไปทรงร่วมพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์กับนางสาวแคเธอรีน มิลเดิลตัน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔"

--Aristitleism 12:33, 29 เมษายน 2554 (ICT)