พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ บทความเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ไม่มีชื่อเรื่อง[แก้]

ข้อมูลบางประการไม่เป็นพระเกียรติยศ ขอได้โปรดพิจารณาระมัดระวัง


สิ่งที่ได้ถูกเขียนไว้ในบทความนี้ในอดีต ข้าพเจ้าก็ไม่เคยอ่าน แต่โดยหลักการแล้ว ขอคัดค้านคำพูดด้านบนที่ให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น

หน้าที่หลักของสารานุกรมคือการใฝ่ค้นหาความจริงและนำมาเผยแพร่ ไม่ว่าความจริงนั้น จะถูกต้องตามรสนิยม หรือความคิดคติของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากพระเกียรติยศมีความสำคัญกว่าการค้นหาความจริง ข้าพเจ้าขอให้ท่านเลิกแก้ไขหรือเขียนบทความในสารานุกรมนี้จะเป็นดีกว่า

ไม่มีมนุษย์คนใดๆ ไม่ว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ มีความสำคัญมากกว่าความจริง หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง -"75 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง"

การให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่ง แต่การเขียนถึงบุคคลผู้เสียชีวิตไปแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะผู้สิ้นชีพไปแล้วไม่อาจมาแก้ต่างให้ตนเองได้ หากข้อมูลที่นำมาเขียนเป็นเพียง "คำร่ำลือ" หรือ "เขาว่ากันว่า" โดยปราศจากการอ้างอิงที่หนักแน่น ก็ย่อมไม่สมควร นอกจากนี้ ในแง่ของกฎหมาย การหมิ่นประมาทกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียง เกียรติยศ ของผู้สิ้นชีพไปแล้ว ก็ยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยทายาทผู้ตายเป็นเจ้าทุกข์ การเขียนข้อความใดๆ จึงพึงมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจน ลำพังคำนินทาต่อๆ กันมา หรือการคาดเดาเอาเอง คงไม่หนักแน่นเพียงพอจะนับเป็นหลักฐานที่แน่นหนาทางวิชาการซึ่งจะนำไปถูกอ้างอิงได้ หาไม่แล้ว วิกิพีเดียก็จะกลายเป็นเพียงกระดานสนทนาธรรมดาๆ

--พระราชอิสริยยศ--

ไม่มีข้อมูลเลย ฤ ?

--สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-- มีหลักฐานการใช้พระยศ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยไม่มีนามอื่นใดต่อท้ายเลย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF ซึ่งหมายความว่า อาจเป้นธรรมเนียมที่เรียกแค่ยศเฉยๆ ถ้ายังไม่มีพระสุพรรณบัฎ ไม่แม้แต่เรียกชื่อเดิม --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 2403:6200:89A7:46DD:B473:26D5:8758:CD6B (พูดคุย | ตรวจ) 13:29, 13 มิถุนายน 2564 (ICT)

ลงข้อมูลก็ไม่ครบ บูลลี่คนใต้กันหรอ[แก้]

พระองค์พระราชทานนามหาวชิราวุธให้โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ด้วยนะ ทำไมไม่ลงจ้อมูลนี้ เจตนาอะไรหรอ 2001:FB1:EA:4453:FD0F:4958:D7A5:DF36 15:27, 6 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]