พูดคุย:คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา"สิงห์ไพร" หรือ "สิงห์ไพล"[แก้]

จะเอายังไงกับ สิงห์ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "สิงห์ไพร" หรือ "สิงห์ไพล" ช่วยตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 83 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 5029

ถ้ามีอ้างอิงก็เปลี่ยนได้เลยครับ เพราะตอนนี้เรายังคงอ้างอิงอยู่ที่เวปไซต์ของสาขารัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-แพร่ อยู่ครับ --ScorpianPK 21:10, 10 ตุลาคม 2006 (UTC)

ย้ายมาจากพูดคุย:สิงห์สัมพันธ์[แก้]

กิจกรรมสิงห์สัมพันธ์ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่มีเฉพาะ "กลุ่มวิชา" ที่เปิดสอนในแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่จะค้นหาข้อมูลในด้านนี้จึงมีอย่างแน่นอนและเห็นควรให้ชะลอการลบ เพื่อเป็นการบอกถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มกิจกรรมนี้ อนึ่ง ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้หรือมิได้มีส่วนร่วมใดๆ ในสาขาวิชานี้ ที่นิสิต-นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชานี้ ไม่สมควรแจ้งลบเป็นอ่ย่างยิ่ง --GK3033 17:27, 13 กันยายน 2553 (ICT)

บทความนี้ขาดความสำคัญ ขาดแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ (มิใช่ออกจากทางมหาวิทยาลัย) ควรเป็นแหล่งข้อมูลอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ จากสื่อที่มีชื่อเสียง --Sry85 17:41, 13 กันยายน 2553 (ICT)

เห็นว่าเป็นกิจกรรมของคนในครับ คนนอกไม่เคยสัมผัสหรือได้รับผลกระทบใด ๆ --Horus | พูดคุย 20:30, 13 กันยายน 2553 (ICT) -> กิจกรรมของนิสิต-นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องมี Press Release อย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยหรอกครับ (ท่าทางจะไม่เคยทำกิจกรรม) เพราะเป็นเพียงกิจกรรมนิสิต-นักศึกษาเท่านั้น หรือถ้าอยากทราบว่าเคยลงข่าวที่ไหนก็ลองเปิดหาดูๆ สื่อต่างๆ ก็ได้น่าจะพบบ้าง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วน อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย การดำเนินการต่างๆ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องขออนุมัติดำเนินการจากคณะและมหาวิทยาลัย มิเช่นนั้นก็ดำเนินการไม่ได้ การอ้างแบบนี้ผมจึงเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรแก่การแจ้งลบครับ --GK3033 กิจกรรมนี้ก็เปรียบเหมือนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต่างๆได้ร่วมกันทำแหละครัย จะไปลบไปทำไม หรือว่าได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ได้เข้าร่วมครับ คิดว่า การที่จะมีหน้าบทความนี้อยู่ต่อไป เพื่อเป็นการให้คนนอกได้รับรู้ว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไร ให้ประโยชน์อย่างไร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนนอกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ครับ จึงไม่สมควรลบ ถึงจะลบก็คงจะมีคนสร้างขึ้นมาใหม่

หากกิจกรรมเหล่านั้น ไม่มีแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ ก็ถือว่า ขาดความโดดเด่นที่จะเป็นบทความในวิกิพีเดียครับ ไม่มีข้อยกเว้น เพราะหากสำคัญจริงต้องมีอ้างอิงที่น่าเชื่อถือครับ (ที่ไม่ได้ออกจากทางมหาวิทยาลัย) เพราะมิเช่นนั้น จะมีบทความ กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ เต็มวิกิพีเดีย และหากคุณมั่นใจกิจกรรมนี้มีความสำคัญ ใส่อ้างอิงซิครับ --Sry85 02:04, 26 กันยายน 2553 (ICT)

-> ไม่ว่าจะมีแหล่งข้อมูลในขั้นใดหรือไม่อย่างไร การตัดสิน (โดยส่วนตัว) ว่าขาดความโดดเด่นหรือไม่นั้นย่อมไม่สามารถทำได้ เช่นเดียวกันกับการตัดสินว่าบทความใด "ควร" หรือ "ไม่สมควร" ที่จะอยู่บน Wikipedia ก็ย่อมไม่สามารถทำได้เช่นกัน คุณจำเป็นต้อง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และ ต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นทีแห่งนี้คือ สารานุกรมเสรี มิใช่ สารานุกรมส่วนตัว ของคุณ และแน่นอนว่าบรรดากิจกรรมกีฬาสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอนุบาล ประถม มัธยม ก็ตาม ผู้เขียนก็ย่อมมี เสรีภาพ ในการเขียนบทความเหล่านั้น เท่าที่บทความดังกล่าวไม่ได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้ บรรดาข้อมูลอ้างอิงใดๆ จึงเป็นเพียง "เพิ่ม" ความน่าเชื่อถือของบทความเท่านั้น ไม่ได้แสดงความสำคัญข้อบทความแต่อย่างใด --GK3033 กรุณา อย่ากลัวข้อความในป้ายครับ ป้ายเป็นสิ่งบอกว่าบทความนั้นขาดอะไร อย่าเอาออกถ้าหากบทความนั้นขาด บทความนี้ขาดอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งยังมีข้อกังขาว่า เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มหรือไม่ หากยังไม่มีอย่าเอาออก ครับ ใช่ครับที่นี่ทุกคนมีเสรี ในการเขียน ทุกๆ คนมีสิทธิ์เขียน แต่ต้องอยู่ในนโยบายวิกิพีเดีย ไม่ใช่กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง การแสดงความสำคัญว่า บทความที่เขียนไม่ใช่ สารานุกรมส่วนตัว คือการระบุอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่พิสูจน์ยืนยันได้ครับ--Sry85 12:52, 26 กันยายน 2553 (ICT)

-> ผมไม่เข้าใจนะครับ ว่าคุณต้องการอะไรกับบทความนี้ สูญเสียประโยชน์หรืออย่างไรกับบทความนี้?? สำหรับเรื่องป้ายข้อความอะไรผมไม่กลัวหรอกครับ เพราะบรรดาหนังสือราชการให้การอนุมัติจัดกิจกรรมหรือเอกสารราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องล้วนมีอยู่แล้วซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้และไม่ได้จัดขึ้นมาลอยๆ ส่วนเรื่องเฉพาะกลุ่มหรือไม่นั้น คงต้องตีความกันอีกมากครับ เพราะแต่ละบทความก็ย่อมมีผู้สนใจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่มนั้นอยู่แล้ว (เช่น ประเทศไทย ก็คือกลุ่มคนที่มีสัญชาติหรือเชื้อชาติไทย ใช่หรือไม่?) สำหรับขอความ สารานุกรมส่วนตัว นั่นก็พยายามสื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจว่าบทความใดสำคัญหรือไม่สำคัญ เฉพาะกลุ่มหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะตัดสินได้ ดังเช่นที่คุณกำลังกระทำ --GK3033 มีเกณฑ์การตัดสินครับ ตามหน้านี้ วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ (องค์กรและบริษัท)#เกณฑ์การประเมินเบื้องต้น

ระบุ "ความโดดเด่นของบทความไม่ได้มีความหมายเดียวกับ "มีชื่อเสียง" หรือ "มีความสำคัญ" และแม้แต่องค์กรที่ผู้เขียนเข้าใจว่า "มีความสำคัญ" จะเป็นที่ยอมรับในความโดดเด่นก็ต่อเมื่อสามารถแสดงความโดดเด่นให้เห็นได้ เท่านั้น ไม่มีองค์กรไหนที่ได้รับการยกเว้นจากสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทไหน ถ้าองค์กรใดไม่ได้รับการพูดถึงหรือได้รับการพูดถึงน้อย ก็ถือว่าเป็นองค์กรธรรมดาสามัญที่ไม่มีความโดดเด่น"

และ "จะจัดว่ามีความโดดเด่น ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อสำคัญที่กล่าวถึงในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีหลายแหล่งที่เป็นอิสระต่อกัน แหล่งข้อมูลอิสระเพียงแห่งเดียวไม่อาจนับว่าสำคัญเพียงพอที่จะแสดงความโดด เด่นขององค์กรนั้นได้" --Sry85 13:19, 26 กันยายน 2553 (ICT)

ความกำกวมของรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จริงๆแล้ว รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์นั้นมีความใกล้เคียงกัน แต่ในเนื้อหาสาระ และวิธีการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันมาก แต่ความสับสนนี้มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศไทยอาจเป็นเพราะสถาบันที่เปิดในชื่อรัฐศาสร์จำนวนมากกลับสอนวิชาเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ซะหมด รัฐศาสตร์แท้จริงๆแล้วมีแค่จุฬา ธรรมศาสตร์ มช เท่านั้น ผมมองว่าบทความนี้เป็นบทความ "คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย" หรืออีกนัยหนึ่งคือ สถาบันที่เปิดสอนวิชารัฐศาสตรืในประเทศไทย น่าจะมีบทความ "คณะรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย" แยกต่างหากนะครับ ้

ปล. งานสิงห์สัมพันธ์ที่มีการอภิปรายไว้ตอนบน ผมขอเพิ่มเติมนะครับ งานนี้เป็นงานกิจกรรมนักศึกษาที่เรียนวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย มีแกนนำคือ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร มช. มอ. งานนี้จัดเป็นทางการทุกปี และเป็นงานประเพณีที่สำคัญของนักกิจกรรมทางรัฐศาสตร์อย่างมาก งานนี้เป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสน์ทีหลังพยายามทำเลียนแบบ เช่นในภาคอีสานจะพยายามสร้างงานสิงห์อีสานขึ้นมาเหมือนกันครับ ถ้าในสายวิชาการ งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคืองานที่สำคัญที่สุดในทางวิชาการ ในทางกิจกรรมงานสิงห์สัมพันธ์ก็คืองานที่สำคัญที่สุดในสายกิจกรรมครับ

125.26.185.51 Iammean