แม่แบบ:Infobox International Football Competition – ภาษาอื่น ๆ