เจ้าหญิงบาทิลดิสแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ – ภาษาอื่น ๆ