เจ้าหญิงการอลีน เจ้าหญิงแห่งฮันโนเฟอร์ – ภาษาอื่น ๆ