เจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ (ค.ศ. 1872–1934) – ภาษาอื่น ๆ