เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (พ.ศ. 2451–2542) – ภาษาอื่น ๆ