เจ้าชายก็อทฟรีทแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค – ภาษาอื่น ๆ