หมวดหมู่:สิ้นสุดในศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ