หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ