หมวดหมู่:ยานพาหนะที่ได้รับการแนะนำในปี พ.ศ. 2543 – ภาษาอื่น ๆ