หมวดหมู่:ภาพยนตร์เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ – ภาษาอื่น ๆ