หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในพุทธทศวรรษ 2490 – ภาษาอื่น ๆ