หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 895 – ภาษาอื่น ๆ