หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 806 – ภาษาอื่น ๆ