หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 742 – ภาษาอื่น ๆ