หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2036 – ภาษาอื่น ๆ