หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1818 – ภาษาอื่น ๆ