หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1820 – ภาษาอื่น ๆ