หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในพุทธทศวรรษ 1520 – ภาษาอื่น ๆ