หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 840 – ภาษาอื่น ๆ