หมวดหมู่:ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1940 แบ่งตามทวีป – ภาษาอื่น ๆ