ฟุจิวะระ โนะ โยะชิโกะ (จักรพรรดิคัมมุ) – ภาษาอื่น ๆ