ฟือร์นังดู ซังตุช (นักฟุตบอลชาวโปรตุเกส) – ภาษาอื่น ๆ