การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551 – ภาษาอื่น ๆ