ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก)"

Potapt ย้ายหน้า โยฮันน์ มิเคล ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้ลูก) ไปยัง โยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก): ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์เยอรมัน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Potapt ย้ายหน้า โยฮันน์ มิเคล ฟ็อยค์เมเยอร์ (ผู้ลูก) ไปยัง โยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก): ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์เยอรมัน)
166,044

การแก้ไข