ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ"

พง
(.)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(พง)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การคำนวณเลขตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ ==
สำนักงาน ISBN สากลมีคู่มืออย่างเป็นทางการ<ref>{{cite web|url=http://www.isbn.org/standards/home/isbn/international/html/usm4.htm |title=ISBN Users' Manual (2001 edition) – 4. Structure of ISBN |publisher=International ISBN Agency |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130522043458/http://www.isbn.org/standards/home/isbn/international/html/usm4.htm |archivedate=22 May 2013 }}</ref> ซึ่งบอกถึงการคำนวณเลขตรวจสอบหลักสุดท้ายของ ISBN โดยใช้การคำนวณ[[เลขคณิตมอดุลาร์]]จากเลขลาร์จากเลข ISBN 9 หลักแรก คือ คูณเลข ISBN หลักแรกด้วย 10 หลักที่สองด้วย 9 หลักที่สามด้วย 8 ไปจนถึงหลักที่เก้าด้วย 2 นำผลคูณทั้ง 9 จำนวนมาบวกกัน แล้วคำนวณมอดุลาร์ 11 สำหรับกรณีที่หาค่ามอดุลาร์ได้ 10 จะใช้ตัวอักษร X พิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแทน
 
''ตัวอย่าง:'' การคำนวณหาเลขตรวจสอบของ ISBN 974-472-362-?
299 / 11 = 27 เศษ 2
11 - 2 = 9
ดังนั้นเลขตรวจสอบคือ 9 และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่สมบูรณ์คือ ISBN 974-472-362-9
 
สูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณคือ
::<math>x_{10} = - (10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9) \, (\bmod 11) </math>
 
สำหรับ ISBN 13 หลัก การคำนวณเลขตรวจสอบหลักสุดท้ายทำวิธีเดียวกันกับ [[EAN-13]] ซึ่งเลขตัวนี้ระหว่าง ISBN-13 กับ ISBN-10 อาจไม่เหมือนกันเพราะคำนวณคนละวิธี
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม